CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ H. TỪ LIÊM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số:* 5851/TB-CCT-TTHT&AC
Từ Liêm, ngày 25 tháng 03 năm 2014
*V/v sử dụng hoá đơn và giaodịch
* *với cơ quan thuế từ 1.4.2014
*
*Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp **************** đang kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Từ Liêm.*NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊM*Thực hiện nghị quyết 132/2013/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 Quận, theo đó tại Chi cục Thuế huyện Từ Liêm cũng được tách thành 2 chi cục thuế quận Bắc Từ LiêmNam Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.4.2014. Căn cứ công văn số 9399/CT-AC ngày 21/3/2014 của Cục thuế TP Hà Nội về việc quản lý ấn chỉ khi chia tách hai quận mới.Để tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt các thủ tục kê khai, nộp thuế được thuận lợi, Chi cục thuế Từ Liêm thông báo như sau:*1/ Đối với hóa đơn, ấn chỉ của các đơn tự in, đặt in đã phát hành tại chi cục Thuế huyện Từ Liêm, kể từ ngày 1.4.2014 nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được tiếp tục sử dụng số hoá đơn theo địa chỉ cũ và con dấu mang địa danh cũ. Khi đơn vị thực hiện xong thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp đổi con dấu theo địa danh mới thì đơn vị phải lập thông báo điều chỉnh Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC ban hành kèm theo thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính cho chi cục thuế Quận quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng. Báo cáo sử dụng hoá đơn quý I năm 2014 gửi cho chi cục thuế* quản lý trực tiếp.2/ Hồ sơ người nộp thuế đã gửi cơ quan thuế trước ngày 31/3/2014 có Phiếu hẹn trả kết quả từ sau ngày 01/4/2014 thì người nộp thuế sẽ nhận kết quả giải quyết tại cơ quan thuế quản lý NNT theo địa giới hành chính mới.3/ Danh sách người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm và Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm được dán công khai tại trụ sở cơ quan thuế thuộc 02 quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, đồng thời được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; 4/ Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm và Chi cục thuế quận Bắc Từ liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2014:-Trụ sở của Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm: Số 4, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.-Trụ sở của Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm: Khu tái định cư tập trung Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ liêm, thành phố Hà Nội.5/ Địa điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước từ ngày 01/4/2014:- Người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm quản lý, nộp tiền vào NSNN tại điểm thu: Số 4, đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm;- Người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm quản lý, nộp tiền vào NSNN tại: Kho bạc quận Bắc Từ liêmVậy Chi cục thuế huyện Từ Liêm thông báo để các đơn vị trên địa bàn biết và thực hiện.*Để thực hiện tốt nhất và nhanh nhất, với Dịch vụ chuyên nghiệp, Công ty Luật BETTER cung cấp cho các bạn Doanh nghiệp nằm trên hai địa bàn Nam Bắc Từ Liêm Dịch vụ thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trở thành người đầu tiên cập nhật thông tin doanh nghiệp theo Quy định.TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7HOTLINE: 0936.08.03.08************************************* **********YAHOO** : congtyluat_0936080308Email:** congtyluat_0936080308@yahoo.comWebsite: http://giaidapphapluat.comNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊMNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊMNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊMNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊMNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHI TÁCH QUẬN TỪ LIÊM**
Nơi nhận:
KT. CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Cục Thuế TP Hà Nội (để b/c)- Các đ/c LĐCC, Đội Ktra;
*
- Lưu: VT, AC
*
* *
*
*
*
Đinh Hoàng Tuấn
*